No title

 

 

Výsledky 2018

 

Výsledky 2016

 

Výsledky 2014

 

Výsledky 2012

 

Výsledky 2010

 

Výsledky 2008

 

schinzel, fotograficka soutěž, foto, příroda, reportáž, fotografie, Středisko volného času , Rýmařov

 

schinzel, fotograficka soutěž, foto, příroda, reportáž, fotografie, Středisko volného času , Rýmařov

 

 

   
 

 

PARTNEŘII:


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

  

 

 

Středisko volného času v Rýmařově a Volné sdružení fotografů Rýmařov
vyhlašují

 celostátní soutěž barevné fotografie pro rok 2016

 O c e n u  K a r l a  S c h i n z e l a“  


Karel Schinzel
narozen 20.12. 1886 v Rýmařově  - Edrovicích
zemřel roku 1951 ve Vídni

  objevitelská osobnost světového významu
  vynálezce barevné fotografie
  spolupracovník firmy Kodak
  přihlásil na 350 patentů v USA, Německu, V.Británii a Rakousku
  jeden z nejvýznamnějších rodáků Rýmařova 1. pol. 20. století

   
  odkaz na Wikipeii

   

Vyhlašovatel

  Středisko volného času Rýmařov a Volné sdružení fotografů Rýmařov

     

Kalendář soutěže
Vyhlášení                                            1. 3. 2016
Uzávěrka                                             7. 5. 2016
Vyhodnocení                                     14. 5. 2016
Vernisáž a předání cen autorům       26. 5. 2016
(POZOR ZMĚNA TERMÍNU)

Výstava vybraných prací
Středisko volného času Rýmařov     26. 5. – 24. 6. 2016
(POZOR ZMĚNA TERMÍNU)

Výstava vybraných prací
Středisko volného času Rýmařov     21. 5. – 18. 6. 2016

Kategorie                  - PŘÍRODA 
                                       - REPORTÁŽ, DOKUMENT
                                       - VOLNÉ TÉMA

Podmínky účasti   

  • Soutěž není omezena věkem, zúčastnit se mohou všichni fotografové  amatéři a profesionálové
  • Účastníci soutěže mohou zaslat jednotlivé fotografie nebo cyklus fotografií (max. 4ks fotografií),  v  počtu max. 3ks fotografií nebo cyklů v jedné kategorii. Pokud bude zaslán cyklus, je brán jako jedna fotografie, tzn. účastník může zaslat 3 cykly do kategorie, každý v počtu max 4ks fotografií, celkem tedy 12 ks fotografií do jedné kategorie.
  • Do soutěže budou přijímány  pouze fotografie barevné, vyvolané nebo v  tištěné podobě ( nezasílat CD či emaily s digitálnímy daty).  
  • Formát fotografií minimálně  20x30 cm a větší.
  • Stáří zaslaných fotografií maximálně 2 roky.
  • Každá soutěžní fotografie musí být řádně označena na zadní straně jménem příjmením, plnou adresou autora, dále názvem snímku a kategorie. Pro rychlejší komunikaci v případě výhry e-mailem.
  • Podmínkou účasti v soutěži je vstupní poplatek 90 Kč. (na poštovné pro zaslání fotografií zpět soutěžícím) 
  • Zaslat na účet SVČ Rýmařov: KB č.ú. 19-7333290247/0100  nebo složenkou  typu C na adresu SVČ Rýmařov ( viz kontakt ). Do zprávy pro příjemce uvés " Schinzel a vaše jméno a příjmení"

   

    

Porota soutěže
Amatérští a profesionální fotografové jmenovaní vyhlašovatelem.

Pojištění a doprava snímků

  Autoři zasílají snímky na své náklady, případné pojištění ze strany autorů se vztahuje jen na dopravu (pořadatel není zodpovědný za poškození a ztrátu fotografií vzniklou během  dopravy ).Převzetím fotografií až do předání zpět autorům zodpovídají za tyto vyhlašovatelé soutěže.

   

Hodnocení soutěže:

  Oceněni budou tři autoři v každé kategorii, tj. celkem 9 autorů částkami
  1. cena: VERBATIM HDD 2.5", Gen2 750GB, USB 3.0 Black v hodnotě 2000 Kč,
  2. cena: Lenovo TAB3 7"/1,3 GHz/1G/8GB/An 5.1. černý v hodnotě 1500 Kč,
  3. cena: Canon brašna 300EG v hodnotě 1000,-


  Porota má právo některé místo neudělit nebo udělit např. 2 třetí místa apod.
  Jelikož je výstava instalována 2 dny před vernisáží, není pořadatel schopen všem
  zúčastněným dát včas vědět, zda jeho fotografie byly vybrány pro výstavu.

   

Závěr:

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vystavovat pouze fotografie vybrané a oceněné porotou.

 

 

© Středisko volného času Rýmařov 2006 - všechna práva vyhrazena / all rights reserved
stránky vytvořil a spravuje Jakub Vala 2014